Valdtekt til samleie med barn under 14 år

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 29.01.2015, HR-2015-00203-U, (sak nr. 2015/25), straffesak, anke over dom

A (advokat Erling Hagerup) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarar: Utgård, Indreberg, Noer

Les heile avgjerda

Til toppen