Anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 2.12.2015, HR-2015-02408-U, (sak nr. 2015/2168), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Erik Serkland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen