Anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.8.2015, HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Endresen, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen