Ankenektelse i sak om domfellelse for trusler

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 31.08.2015, HR-2015-01601-U, (sak nr. 2015/1153), straffesak, anke over dom

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen