Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.07.2015, HR-2015-01544, (sak nr. 2015/1241), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offenlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Normann, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen