Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2015, HR-2015-02368-U, (sak nr. 2015/2027), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen