Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2015, HR-2015-02572-U, (sak nr. 2015/2167), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Nora Hallén) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Indreberg, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen