Beslag av to mobiltelefoner etter straffeprosessloven § 203 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.10.2015, HR-2015-02058-U, (sak nr. 2015/1817), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen