Bortføring av barn til Somalia

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.12.2015, HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom

A (advokat Herman Alexander Hoff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Indreberg, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen