Brudd på forbud mot motorferdsel i nasjonalpark - lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 29.06.2015, HR-2015-01397-U, (sak nr. 2015/1146), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Trond Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (Advokat Trond Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen