Fortsatt varetektsfengsling av mindreårig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.9.2015, HR-2015-01872-U, (sak nr. 2015/1652), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen