Innbruddstyverier fra hytter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.08.2015, HR-2015-01681-U, (sak nr. 2015/1296), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Johnny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Normann, Kallerud, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen