Lagdommeres habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.06.2015, HR-2015-01329-U, (sak nr. 2015/1137), straffesak, habilitet

A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen