Motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2015, HR-2015-02551-U, (sak nr. 2015/2130), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen