Anke over fengslingskjennelse på grunn av brudd på kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2015, HR-2015-01090-U, (sak nr. 2015/937), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen