Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02131-U, (sak nr. 2015/1923), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Hilde Wiig Nicolaysen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Noer, Arntzen

Les agjørelsen i sin helhet

Til toppen