Straffutmåling for ran og forsøk på ran av kiosk

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.06.2015, HR-2015-01330-U, (sak nr. 2015/1018), straffesak, anke over dom

A (advokat Marion Haaland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Indreberg, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen