Straffutmåling for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2015, HR-2015-01382-U, (sak nr. 2015/1092), straffesak, anke over dom

A (advokat Tor Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen