Straffutmåling ved forsøk på voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.12.2015, HR-2015-02543-U, (sak nr. 2015/2122), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Indreberg, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen