Tilbaketreden fra drapsforsøk

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 1.9.2015, HR-2015-01788-U, (sak nr. 2015/1349), straffesak, anke over dom

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Bårdsen, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen