Trusler, jf. straffeloven § 227 første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 22.05.2015, HR-2015-01123-U, (sak nr. 2015/586), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Harald Jahren)

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Normann og Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen