Varetektsfengsling - spørsmål om betydningen av at forsvarer ikke var til stede i rettsmøtet om fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.9.2015, HR-2015-08116-U, (sak nr. 2015/1575), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Bårdsen, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen