Varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2015, HR-2015-02320-U, (sak nr. 2015/2115), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Evy Bidtnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Øie, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen