Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.12.2015, HR-2015-02485-U, (sak nr. 2015/2266), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen