Varetektsfengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2015, HR-2015-01522-U, (sak nr 2015/1380), anke over kjennelse

A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Normann, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen