Vold og trusler - anke over lagmannsrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.07.2015, HR-2015-01559-U (sak nr. 2015/1232), straffesak, anke over dom

A (advokat Jon Anders Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Normann og Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen