Vold og trusler mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.06.2015, HR-2015-01328-U, (sak nr. 2015/933), straffesak, anke over dom

A (advokat Jostein Løken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen