Høyesterett - sivil

Plenumssak om asyl og om opphald på humanitært grunnlag for asylsøkjarar frå Afghanistan

Høgsteretts dom 18. desember 2015, HR-2015-02524-P, (sak nr. 2015/203), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted), Rettslig medhjelper: (advokat Marius Emberland), (advokat Marius Stub) mot A, B, C, D (advokat Christian Hauge), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Jan Fougner), Redd Barna (parthjelper) (advokat Mads...

Ligning av utenlandsk selskap

Høyesteretts dom 14. desember 2015, HR-2015-02488-A, (sak nr. 2015/466), sivil sak, anke over dom Odfjell Rig Ltd. (advokat Henning Naas) (Rettslig medhjelper: advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt vest (Regjeringsadvokaten v/advokat  Anders F. Wilhelmsen)

Oppsigelse ved nedlegging av avdeling

Høyesteretts dom 8. desember 2015, HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom A (advokat Kai Knudsen) mot Gresvig Detaljhandel AS (advokat Lars E. Skotvedt)

Skattemessig klassifisering og tilordning av "carried interest"

Høyesteretts dom 12. november 2015, HR-2015-02268-A, (sak nr. 2015/725), sivil sak, anke over dom A, B, C, Herkules Capital I AS (advokat Morgen Goller) Rettslig medhjelper: (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Skatt øst (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rettslig medhjelper: (advokat Anders F. Wilhelmsen)

Beskatning av pendlere for verdien av fri kost

Høyesteretts dom 11. november 2015, HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom Ventor Sp. Zoo, PUH BRV Multi, A og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo, jf. liste, B og øvrige ansatte i PUH BRV Multi, jf. liste (advokat Stein Nygaard) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson)

Avslag på enkepensjon

Høyesteretts dom 10. november 2015, HR-2015-02252-A, (sak nr. 2015/235), sivil sak, anke over dom A (advokat Marianne Kartum) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen)

Beregning av innløsningssum ved frembortfeste

Høyesteretts dom 27. oktober 2015, HR-2015-02165-A, (sak nr. 2014/1669), sivil sak, anke over dom Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W (advokat Torstein Burkeland)

Fråtaking av foreldreansvar og adopsjon

Høgsteretts dom 12. oktober 2015, HR-2015-02041-A, (sak nr. 2015/824), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Hans-Jørgen Andersen) mot A (advokat John Christian Elden)

Eiendomsskatt på eiendeler i tilknytning til kraftanlegg

Høyesteretts dom 24.9.2015, HR-01945-A, (sak nr. 2015/334), sivil sak, anke over dom SKS Produksjon AS (advokat Finn Backer-Grøndahl), Energi Norge (partshjelper), mot Gildeskål kommune (advokat Silje Aga Rogan), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) (partshjelper), (advokat Caroline Lund)

Tilleggsskatt for aksjeselskap

Høyesteretts dom 23.9.2015, HR-2015-01934-A, (sak nr. 2015/906), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt Øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Global Shipsholding Norden 2 AS (advokat Hugo Pedersen Matre)

Erstatningsoppgjør etter ran

Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom A (advokat Annette Rygg) mot B (advokat Trygve Staff)

Dobbeltbeskatning

Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom A (advokat Andreas Bullen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Eirik Jensen)

Deling av ei sivil sak

Høgsteretts dom 10.9.2015, HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom Sawicon AS (advokat Kristoffer Larsen Rognvik) mot Oceanteam Shipping ASA (advokat Martin Berggreen Rove)

Tvangsbehandling av person med spiseforstyrrelser

Høyesteretts dom 25.8.2015, HR-2015-01752-A, (sak nr. 2015/1305), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Undheim) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Utmåling av menerstatning

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01362-A, (sak nr. 2014/2339), sivil sak, anke over dom Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal) mot A (advokat Merete Bårdsen)

Krav om vederlag ved havneanløp

Høyesteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01347-A, (sak nr. 2015/231), sivil sak, anke over dom Stranda kommune ved Stranda, Hamnevesen KF (advokat Morten Steenstrup) mot Hurtigruten AS (advokat Mats E. Sæther)

Ærekrenking i trykt skrift

Høgsteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01339-A, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven

Høyesteretts dom 17.6.2015, HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom I. X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget) mot A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen), E og Stiftelsen Kirkens Bymisjon X (partshjelper) (advokat Alexendra Bech Gjørv) II. E (advokat Alexandra Bech Gjørv), A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X...

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup)

Prøving av bidragsfuten si fastsetjing av barnebidrag

Høgsteretts orskurd 1.6.2015, HR-2015-01153-A, (sak nr. 2014/2300), sivil sak, anke over orskurd Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot A (advokat Erik Wold)

Eierskifteforsikringsselskaps direktekrav mot en takstmanns ansvarsforsikrer

Høyesteretts dom 20.5.2015, HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø) mot Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt) II. Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt) mot Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø)

Innsigelse fra staten om pasientskadeerstatning

Høyesteretts kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01093-A, (sak nr. 2014/1766), sivil sak, anke over kjennelse A v/verge (advokat Anette Eckhoff) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra)

Advokatfirmas ansvar for partners handlinger

Høyesteretts dom 5.5.2015, HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom A, B ,C , D (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirma X AS (advokat Vidar Strømme)

Forståelsen av tomtefesteloven § 15 andre ledd nr. 2

Høyesteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00843-S, (sak nr. 2014/1539), sivil sak, anke over dom A mfl. (advokat Jens S. Røegh) mot Æ (advokat Sveinung O. Flaaten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch)

Om skatt på kostnader til forsking i daglegvaremarknaden

Høgsteretts dom 7.4.15, HR-2015-00734-A, (sak nr 2014/1814), sivil sak, anke over dom I. Lilleborg AS (advokat Jan B. Jansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Tore Skar) II. Orkla Foods Norge AS (advokat Frode Talmo) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Tore Skar)

Frådragsrett for bidrag til infrastruktur

Høgsteretts dom, 26.2.2015, HR-2015-00461-A, (sak nr. 2014/579), sivil sak, anke over dom Bjørvika Kontorbygg I AS (advokat Cecilie Amdahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Spørsmål om det foreligger fradragsberettiget tap

Høyesteretts dom, 9.2.2015, HR-2015-00312-A, (sak nr. 2014/1237), sivil sak, anke over dom Lønningshaugen 15 AS (advokat Torgeir Fjeldskaar) mot Staten ved Skatt Øst ( Regjeringsadvokaten v/advokat Arne-Martin H. Sørli)

Tvist om eigedomsrett til sjøgrunn

Høgsteretts dom, 19.1.15, HR-2015-00105-A, (sak nr. 2014/1332), sivil sak, anke over dom Meland kommune (advokat Pål H. Heldal) mot A (advokat Endre Grande)

Til toppen