Erstatning etter utvikling av MS-sykdom i forbindelse med MMR-vaksine

Høyesteretts dom 12. november 2015, HR-2015-02265-A, (sak nr. 2015/596), sivil sak, anke over dom

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Helge Husebye Haug)

Dommere: Tønder, Ringnes, Kallerud, Øie, Skoghøy

Høyesterett fant at lovens krav til årsakssammenheng var oppfylt, og at staten ved Pasientskadenemnda var erstatningspliktig for skaden.

Gutt på tolv år utviklet symptomer på MS få dager etter at han hadde fått sin andre MMR-vaksine. Spørsmålet var om sykdommen kunne være en følge av vaksinasjonen. På bakgrunn av en rekke faktorer – herunder blant annet den nære tidsmessige sammenhengen mellom vaksinen og de første symptomene, guttens unge alder og eksempler fra vaksinasjoner med annen type virus som har hatt autoimmune virkninger som har likhetstrekk med MS – fant Høyesterett at det var et visst forskningsmessig belegg for at MMR-vaksinen i svært sjeldne tilfelle kunne utløse MS hos unge mennesker. Staten kunne ikke godtgjøre at en annen årsak var mer sannsynlig. 

Dommen gir veiledning om hva som skal til for å konstatere årsakssammenheng mellom vaksine og skade.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen