Gyldigheten av et vedtak fra skatteklagenemnda, hvor fradrag etter skatteloven § 6-2 andre ledd om tap i virksomhet ikke ble godtatt

Høyesteretts dom 27.5.2015, HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat Ola Haugen)

Dommere: Bergsjø, Noer, Indreberg, Matheson, Øie

Skattemessig fradrag for tap i virksomhet. Dom 27. mai 2015.

En aksjonær i Start Toppfotball AS fikk medhold i at han hadde fradragsrett for et tap på ca. 4,3 millioner kroner i ligningen for 2008.

Start Toppfotball AS drev den kommersielle virksomheten knyttet til toppfotballen i fotballklubben Start. I perioden 2003−2008 investerte og garanterte aksjonæren for betydelige beløp. Samtidig benyttet han 50−60 prosent av sin arbeidskapasitet i selskapene og klubben, uten at han fikk lønn for dette. I 2008 måtte han innfri en garanti for et lån på 4 321 342 kroner. Han fikk medhold i at hans aktivitet var å anse som personlig virksomhet, slik at tapet kunne fradragsføres etter skatteloven § 6-2 andre ledd.

Dommen gir veiledning for innholdet i virksomhetsbegrepet i skatteloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen