Krav om vederlag ved havneanløp

Høyesteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01347-A, (sak nr. 2015/231), sivil sak, anke over dom

Stranda kommune ved Stranda, Hamnevesen KF (advokat Morten Steenstrup) mot Hurtigruten AS (advokat Mats E. Sæther)

Dommere: Webster, Ringnes, Tønder, Noer, Skoghøy

Stranda kommune fikk ikke medhold i at Hurtigruten AS skulle betale passasjervederlag for bruk av havnevesenets kai.

I sommerhalvåret går hurtigruteskipene på tur nordover innom Geiranger. De av hurtigruteskipenes passasjerer som ønsker det kan gå i land og delta på en busstur til Ålesund eller Molde. I tillegg kan passasjerer starte eller avslutte turen med hurtigruteskipene i Geiranger. Øvrige passasjerer kan ikke gå i land. Ca. 70 prosent av passasjerene på hurtigruteskipene går ikke i land. For å frakte passasjerer til og fra kai har Hurtigruten AS inngått en avtale med Geiranger Fjordservice AS, som frakter passasjerene med fartøyet "Geirangerfjord".  Geiranger Fjordservice AS leier båtplass for "Geirangerfjord" ved Stranda Hamnevesen KFs kai.

Havnevesenet krevet at Hurtigruten AS skulle betale passasjervederlag for alle passasjerer om bord i hurtigruteskipene, uansett om de benyttet kaien eller ikke. Tre dommere kom til at Hurtigruten AS hadde tilgang til kai gjennom den retten Geiranger Fjordservice AS har til å sette sine passasjerer i land. Det ville innebære en form for dobbeltbetaling hvis det også ble krevet passasjervederlag av Hurtigruten AS. En dommer mente at kravet fra Stranda Hamnevesen KF dessuten var ugyldig etter den forvaltningsrettslige læren om usaklig forskjellsbehandling. To dommere mente Stranda Hamnevesen KF var berettig til å kreve passasjervederlag for alle passasjerer om bord i hurtigruteskipene, også de som ikke benyttet kaien.

Dommen gir veiledning for forståelsen av havneloven og bruken av forvaltningsrettslige regler på offentlige organers forretningsvirksomhet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen