Pasientskadeerstatning - brist i akillessenen ved volleyball spill

Høyesteretts kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Inger Johansen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bent Åshild Tautra)

Dommere:Ringnes, Bergsjø, Indreberg, Bull, Utgård

I en sak om pasientskadeerstatning traff Pasientskadenemnda vedtak om at det ikke forelå ansvar. Pasienten gikk til søksmål mot staten ved Pasientskadenemnda og krevde erstatning utmålt etter rettens skjønn. Lagmannsretten hadde avvist spørsmålet om erstatningsutmåling fra domstolsbehandling. Lagmannsretten mente at utmålingsspørsmålet – hvis utfallet av rettssaken er at det foreligger ansvar – først skal behandles av Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda.

Høyesterett behandlet saken i sammenheng med sak HR-2015-01093-A, og la til grunn flertallets tolking av pasientskadeloven § 18 i denne saken.

Høyesterett kom til at erstatningsutmålingen ikke skulle avvises fra domstolsbehandling, og stadfestet tingrettens kjennelse. Høyesterett uttalte at det negative ansvarsvedtaket i Pasientskadenemnda avsluttet den forvaltningsmessige behandlingen av saken, og at saken som behandles av domstolene er selve erstatningssaken, som også omfatter erstatningsutmålingen. Dette spørsmålet kan da prøves i saken for domstolene.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen