Høyesterett - straff

Foretaksstraff

Høyesteretts kjennelse 22.12.2015, HR-2015-02557-A, (sak nr. 2015/1842), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) mot Z (advokat Vidar Lindbekk)

Krav om utlevering av opptak fra overvåkningskameraer

Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02536-A, (sak nr. 2015/1490), straffesak, anke over kjennelse Norsk rikskringkasting AS (advokat Anne-Hilde Storm), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)

Samtykke til drap

Høyesteretts dom 17.12.2015, HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Avlytting av samtaler mellom advokat og klient

Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02527-A, (sak nr. 2015/1558), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) III. C (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Kildevern for upublisert materiale til dokumentarfilm

Høyesteretts kjennelse 20.11.2015, HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim Gerdts), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan F. Glent)

Straff for utilbørlig utnytting av utlendinger

Høyesteretts dom 5.11.2015, HR-2015-02225-A, (sak nr. 2015/755), straffesak, anke over dom I. X universitetssykehus HF (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) II. A (advokat Thomas Braut Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) III. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige...

Straff for forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02121-A, (sak nr. 2015/565), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Straff for utilbørlig opptreden fra politimann

Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02122-A, (sak nr. 2015/1134), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Utmåling av straff for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom 12.10.2015, HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) mot A (advokat Halvard Helle) III. A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Erik Ulvesæter) IV. B, C (advokat Erik Ulvesæter) mot...

Forsøk på ulovlig utførsel av 1 million kroner

Høyesteretts dom 24.9.2015, 2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Straff for masturbasjon av sovande kvinne

Høgsteretts dom 1.9.2015, HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Asbjørn Eritsland), bistandsadvokat for den fornærma (advokat Odd Rune Torstrup)

Straff for familievald

Høgsteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01368-A, (sak nr. 2015/356), straffesak, anke over dom I. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord) mot A (advokat Frode Sulland II. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord)

Straff for nedlasting av barnepornografi

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01360-A, (sak nr. 2015/552), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Straff for utelivsvald

Høgsteretts dom 10.6.2015, HR-2015-01223-A, (sak nr. 2015/333), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim)

Straffutmåling ved brudd på innreiseforbud

Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Inndraging etter domfelling for heleri

Høgsteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00856-A, (sak nr. 2015/17), straffesak, anke over dom, A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Straffutmåling for to valdtekter

Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00792-A, (sak nr. 2014/2114), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Brot på forureiningslova

Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00791-A, (sak nr. 2014/2008), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise) II. B (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Avvisning av mangelfull anke

Høyesteretts kjennelse, 25.3.2015, HR-2015-00666-A, (sak nr. 2014/2123), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Begjæring om utlevering til Rwanda

Høyesteretts kjennelse, 6.2.2015, HR-2015-00289-A, (sak nr. 2014/1787), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Straffutmåling for falsk forklaring ved rapportering om telling av lakselus

Høyesteretts dom, 19.1.2015, HR-2015-00103-A, (sak nr. 2014/1689), straffesak, anke over dom I. A (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen) mot A (advokat Hallvard Østgård)

Til toppen