Avlytting av samtaler mellom advokat og klient

Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02527-A, (sak nr. 2015/1558), straffesak, anke over kjennelse

I. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)
II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)
III. C (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Dommere: Webster, Bergsjø, Kallerud, Noer, Matningsdal

Høyesterett kom enstemmig til at opptak og notater fra kommunikasjonskontroll som omfattet advokat og klient-samtaler måtte slettes. Politiet var ikke berettiget til å lytte på samtalene for å avklare om det var grunn til å mistenke advokaten. To dommere hadde en særmerknad.

Bakgrunnen for saken var kommunikasjonskontroll som var iverksatt som følge av mistanke om grov menneskehandel mot flere personer knyttet til dagligvarekjeden Lime. Også samtaler mellom de mistenkte og en advokat var avlyttet. Som følge av avlyttingen ble det etablert mistanke mot advokaten om medvirkning til grov menneskehandel.

Avgjørelsen klargjør reglene om kommunikasjonskontroll for samtaler mellom advokat og klient.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen