Inndragning av utbytte for overtredelse av regnskapslovgivingen

Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02469-A, (sak nr. 2015/1265), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter Andre Johansen) mot A (advokat Tor Kjærvik)

Dommere: Arntzen, Kallerud, Stabel, Matheson, Matningsdal

En mann i femtiårene fra Østfold var dømt for ikke å ha ført regnskap i sine to virksomheter. Besparelsene han hadde hatt ved ikke å ha engasjert regnskapsfører ble ansett som utbytte som kunne inndras. Skattefordelen han ville ha fått dersom utgiftene hadde vært fradragsført i regnskapene, kom til fradrag ved beregningen av det endelige inndragningsbeløpet. Da det blant annet var snakk om en typisk overtredelse av regnskapslovgivningen hvor sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende, ble inndragningsansvaret ikke lempet.

Høyesterett har med denne dommen klargjort vilkårene for inndragning ved overtredelse av regnskapslovgivningen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen