Skjerpet straff ved innførsel av narkotika med høy styrkegrad

Høyesteretts dom 14.10.2015, HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen)

Dommere: Matheson, Ringnes, Noer, Indreberg, Skoghøy

Høyesterett kom enstemmig til at straffen kunne skjerpes ved innførsel av metamfetaminklorid som hadde en markert høyere styrkegrad enn vanlig, selv om kuréren ikke var kjent med dette. Det ble vist til at høy styrkegrad medfører større spredningsfare og dermed gjør handlingen mer samfunnsskadelig.

Styrken var mer enn tre ganger så sterk som normalt. Straffen ble på dette grunnlag skjerpet fra 3 års fengsel til 3 år og 6 måneder.

Dommen avklarer at straffen for narkotikaforbrytelse kan skjerpes selv om gjerningsmannen ikke kjenner til at stoffet som innføres er markert sterkere enn normalt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen