Straff for å ha utnyttet en kvinnes psykisk sykdom til seksuell omgang og til prostitusjon

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01355-A, (sak nr. 2015/270), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Dommere: Arntzen, Kallerud, Endresen, Webster, Utgård

En 56 år gammel mann fikk fem års fengsel for ved flere anledninger å ha utnyttet en psykisk syk kvinne til å skaffe seg samleie og til prostitusjon. Noen av samleiene lå nær opp til voldtekt.  Domfelte hadde dessuten brutt ilagt besøksforbud mange ganger.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen