Straff for besittelse og spredning av barnepornografi

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01361-A, (sak nr. 2015/556), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Dommere: Noer, Stabel, Normann, Bergsjø, Skoghøy

En mann ble dømt til fengsel i 120 dager, hvorav 60 dager betinget, for besittelse og spredning av barnepornografi.

Mannen hadde installert et søke- og fildelingsprogram på sin PC, og brukte det til å laste ned pornografi. Ved den aktuelle nedlastingen fulgte det med 17 filmer på tilsammen fem timer med grovt barnepornografisk materiale. Mannen var klar over at det var sannsynlig å få med overgrepsbilder ved nedlastingen, og at filene ble gjort tilgjengelig for andre i fildelingsnettverket ved nedlastingen. Han slettet imidlertid filmene straks han oppdaget at det var barnepornografisk materiale.

Dommen gir veiledning for straffutmålingen i tilfelle hvor barnepornografi lastes ned som overskuddsmateriale i forbindelse med søk etter pornografi på nettet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen