Straff for forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02121-A, (sak nr. 2015/565), straffesak, anke over dom

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Dommere: Kallerud, Øie, Bårdsen, Arntzen, Schei

To menn ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder for forsikringsbedrageri. Straffen ble satt likt for eieren av huset som ble tent på og den som hadde antent brannen. Seks måneder av straffen ble gjort betinget på grunn av for lang saksbehandlingstid.

Dommen gir veiledning for straffutmålingen ved forsikringsbedrageri.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen