Straff for nedlasting av barnepornografi

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01360-A, (sak nr. 2015/552), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Dommere: Stabel, Normann, Bergsjø, Noer, Skoghøy

En 56 år gammel mann ble dømt til 120 dagers fengsel for kortvarig besittelse av 65 filer med filmer på til sammen 14 timers varighet med overgrepsbilder av barn, 60 dager ble gjort betinget på grunn av tilståelse.

Nedlastingen var ikke planmessig. Mannen hadde søkt på lovlig pornografi, og slettet materialet straks han oppdaget hva det var. Han var heller ikke klar over at det var tilgjengelig for andre brukere av fildelingsnettverket inntil det var slettet.

Høyesterett har med dette avklart betydningen for straffen av ikke planmessig og uønsket nedlasting av barnepornografi.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen