Avgjørelser 2016

Alle avgjørelser

Varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2016, HR-2016-2604-U, (2016/2360), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2016, HR-2016-2604-U, (2016/2360), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Krav til bevis for selvmord ved ulykkesforsikring

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2579-A, (sak nr. 2016/1069), sivil sak, anke over dom International Insurance Company of Hannover SE (advokat Gustav Selmer) mot A, B v/verge (advokat Agnete Velde Jansson)

Erstatning for skade etter bilansvarsloven

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2560-A, (sak nr. 2016/1156), sivil sak, anke over dom If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler) mot A (advokat Tom Sørum)

Varslet boikott i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat...

Førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2540-U, (2016/2230), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Carl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2540-U, (2016/2230), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Carl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. desember 2016, HR-2016-2527-U, (2016/2150), straffesak, anke over beslutning A (advokat Per Johan Zimmer) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. desember 2016, HR-2016-2527-U, (2016/2150), straffesak, anke over beslutning A (advokat Per Johan Zimmer) mot Den offentlige påtalemyndighet

Voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 14. desember 2016, HR-2016-2533-U, (2016/2195), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 14. desember 2016, HR-2016-2533-U, (2016/2195), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Frådisponering av skipssjef i Kystvakta

Høgsterettsdom 13. desember 2016, HR-2016-2521-A, (sak nr. 2016/1114), sivil sak, anke over dom Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund) mot A (advokat Tor Gresseth)

Miljøkriminalitet – feilrapportering av lakselus

Høgsterettsdom 9. desember 2016, HR-2016-2507-A, (sak nr. 2016/1391), straffesak, anke over dom  Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Inge Svae-Grotli) mot Nord Senja Laks AS (advokat John Egil Bergem)

Straffutmåling og sivile krav ved domfellelse for menneskehandel til prostitusjon

Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom, sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom: I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten) II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet...

Straffutmåling og sivile krav ved domfelling for menneskehandel til prostitusjon

Høgsterettsdom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom, sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom: I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten) II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst....

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016 HR-2016-2440-U, (2016/1873), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet HR-2016-2440-U, (2016/1893), straffesak, anke over beslutning B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016 HR-2016-2440-U, (2016/1873), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet HR-2016-2440-U, (2016/1893), straffesak, anke over beslutning B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Foreldelse av krav om erstatning på innskudd i borettslag

Høyesteretts dom 24. november 2016, HR-2016-2399-A, (sak nr. 2016/152), sivil sak, anke over dom Danske Bank NUF (advokat Anne Cathrine Røed) mot mot Ellen Christine Baiez, Betty Margarethe Nyvoll, Klaus Albrigtsen, Jeeraphaphnan Phoojeewon, Merete Karlsen, Hege Anita Nilsen, Daniel Halvorsen, Iris Anne Vik Halvorsen, Aud Jorunn Krogh Larsen, Håkon Henriksen, Hugo Edvardsen, Oddny Kjerstad, Fre...

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2385-U, (2016/1988), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2385-U, (2016/1988), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Erstatningsansvar for revisor

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2344-A, (sak nr. 2016/166), sivil sak, anke over dom HR-Revisjon AS, Per Ola Klæt Galaasen, Visse forsikringsgivere v/Lloyd's of London v/Lloyd's generalagent i Norge, Espen Komnæs (advokat Terje Granvang) mot Grue Sparebank (advokat Leif Petter Madsen)

Fortrinnsrett til stilling som førsteamanuensis

Høgsterettsdom 18. november 2016, HR-2016-2346-A, (sak nr. 2016/843), sivil sak, anke over dom Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Mariann Helen Olsen)

Straffutmåling for befatning med barnepornografi

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2357-A, (sak nr. 2016/1041), straffesak, anke over dom I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Straffutmåling - Dyrevelferd

Høgsterettsdom 9. november 2016, HR-2016-2285-A, (sak nr. 2016/1234), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat John Christian Elden)

Habiliteten til tre av Høyesteretts dommere ved behandlingen i plenum av en ankesak om lovligheten av en varslet boikott

Høyesteretts kjennelse 8. november 2016, HR-2016-2311-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper)...

7 års fengsel for drapsforbund

Høyesteretts dom 4. november 2016, HR-2016-2269-A, (sak nr. 2016/1151), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Antonsen)

Eigedomsmeklarar har informasjonsansvar for villeiande salsoppgåver

Høgsterettsdom 3. november 2016, HR-2016-2264-A, (sak nr. 2016/412), sivil sak, anke over dom Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas), Norges Eiendomsmeglerforbund (partshjelpar), Eiendom Norge AS (partshjelpar) (advokat John G. Flatabø) mot AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Arne Meidell)

Vilkår for forvaring

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2261-A, (sak nr. 2016/1345), straffesak, anke over dom A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Spørsmål om registrering av varemerket "Route 66"

Høyesteretts dom 1. november 2016, HR-2016-2239-A, (sak nr. 2016/14), sivil sak, anke over dom Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) mot Tempting Brands AG (advokat Felix Reimers)

Anke over fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. oktober 2016, HR-2016-2200-U, (2016/2010), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Philipson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. oktober 2016, HR-2016-2200-U, (2016/2010), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Philipson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Saken gjelder forvaring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2191-U, (2016/1886), straffesak, anke over dom A (advokat Hanne Pentzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Saken gjelder forvaring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2191-U, (2016/1886), straffesak, anke over dom A (advokat Hanne Pentzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Skatterettsleg gjennomskjering i konsernforhold

Høgsterettsdom 18. oktober 2016, HR-2016-2165-A, (sak nr. 2016/722), sivil sak, anke over dom IKEA Handel og Eiendom AS (advokat Bettina Banoun) (advokat Thomas Alexander Beck) mot Staten v/Skatt øst (advokat Jon Vinje) Rettsleg medhjelpar: (advokat Morten Søvik)

Erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Dag Herrem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Erstatning for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Dag Herrem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Reindriftsamers eiendomsrett til deler av Stjernøya i ytre Finnmark

Høyesteretts kjennelse og dom 28. september 2016, HR-2016-2030-A 2015/2370, sivil sak, anke over kjennelse og 2015/2155, sivil sak, anke over dom, Stjernøy reinbeitedistrikt Per Mikkelsen Bals Per Mikkelsen Buljo Aslak Henrik Henriksen Buljo Anders Mikkelsen Buljo Mikkel Klemetsen Gaino Klemet Anders Mikkelsen Bals (advokat Geir Haugen og advokat Andreas Brønner) mot Finnmarkseiendommen (advoka...

Legemsbeskadigelse/grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2016, HR-2016-1981-U, (2016/1596), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Legemsbeskadigelse/grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2016, HR-2016-1981-U, (2016/1596), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fartsovertredelse med bil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1934-U, (2016/1531), straffesak, anke over dom A (advokt John Kåre Stenwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fartsovertredelse med bil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1934-U, (2016/1531), straffesak, anke over dom A (advokt John Kåre Stenwig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. september 2016, HR-2016-1876-U, (2016/1539), straffesak, anke over beslutning A (advokat Knut-Ole Bakke Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. september 2016, HR-2016-1876-U, (2016/1539), straffesak, anke over beslutning A (advokat Knut-Ole Bakke Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straff for ulovlig ulvejakt

Høyesteretts dom 1. september 2016, HR-2016-1857-A, (2016/779), straffesak, anke over dom. I. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat John Christian Elden B (advokat Victoria Holmen) C (advokat Gunnar K. Hagen) D (advokat Halvard Helle) E (advokat Øystein Storrvik) II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat...

Straffutmåling for innførsel av blåvalium

Høgsterettsdom 1. september 2016, HR-2016-1856-A, (sak nr. 2016/764), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jan Tallaksen)

Straff for korrupsjon

Høyesteretts dom 30. august 2016, HR-2016-1834-A, (sak nr. 2016/455), straffesak, anke over dom I. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Frode Sulland), B (advokat Arne Gunnar Aas)

Delvis ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. august 2016, HR-2016-1812-U, (2016/1475), straffesak, anke over beslutning A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Delvis ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. august 2016, HR-2016-1812-U, (2016/1475), straffesak, anke over beslutning A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling etter helikopterhavari

Høgsterettsdom 25. august 2016, HR-2016-1802-A, (sak nr. 2016/731), straffesak, anke over dom A (advokat Sveinung Eliassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat May-Britt Erstad)

Anke over kostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. august 2016, HR-2016-1700-U, (2016/1359), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Klevenberg)

Anke over kostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. august 2016, HR-2016-1700-U, (2016/1359), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Klevenberg)

Varetektsfengsling - forlenget

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juli 2016, HR-2016-1630-U, (2016/1463), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetektsfengsling - forlenget

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juli 2016, HR-2016-1630-U, (2016/1463), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetektsfengsling -brev og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juli 2016, HR-2016-1628-U, (sak nr. 2016/1456), straffesak anke over kjennelse A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetektsfengsling -brev og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juli 2016, HR-2016-1628-U, (sak nr. 2016/1456), straffesak anke over kjennelse A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling og inndragning

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 12. juli 2016, HR-2016-1582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom I  A (advokat Robert Fonn) mot  mot Den offentlige påtalemyndighet II B (advokat Geir Olav Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Straffutmåling og inndragning

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 12. juli 2016, HR-2016-1582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom I  A (advokat Robert Fonn) mot  mot Den offentlige påtalemyndighet II B (advokat Geir Olav Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Varetektsfengsling i mer enn seks uker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1517-U, (sak nr. 2016/1364), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetektsfengsling i mer enn seks uker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1517-U, (sak nr. 2016/1364), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Lagretten fikk opplyst grunnlag for nordisk arrestordre

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juli 2016, HR-2016-1509-U, (sak nr. 2016/1325), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Lagretten fikk opplyst grunnlag for nordisk arrestordre

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juli 2016, HR-2016-1509-U, (sak nr. 2016/1325), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Begjæring om omgjøring i utleveringssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2016, HR-2016-1490-U, (sak nr. 2016/1283), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Begjæring om omgjøring i utleveringssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2016, HR-2016-1490-U, (sak nr. 2016/1283), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juli 2016, HR-2016-1479-U, (sak nr. 2016/1179), straffesak, anke over dom A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juli 2016, HR-2016-1479-U, (sak nr. 2016/1179), straffesak, anke over dom A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke forkastet i sak om heftelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1471-U, (sak nr. 2016/1252), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Morten Furuholmen)

Anke forkastet i sak om heftelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1471-U, (sak nr. 2016/1252), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Morten Furuholmen)

Drosjeappen Haxi

Høgsterettsdom 30. juni 2016, HR-2016-1458-A, (sak nr. 2016/477), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arvid Malde) mot A, B, C (advokat Erik Ulvesæter)

Langt tidsforløp til avsigelse av dom

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet), B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Pensjonsgrunnlaget ved tariffbestemte pensjonsordninger

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1446-A, (sak nr. 2015/2019), sivil sak, anke over dom Maersk Drilling Norge AS Saipem S.P.A. Knutsen Offshore AS Transocean Offshore Norway Services AS Dolphin Drilling AS Norsk Offshore Catering AS Ocean Rig North Sea AS Odfjell Drilling Management AS Deep Sea Management AS OSM Offshore AS North Atlantic Crew AS Archer Norge AS Sodexo Mobile Units AS Son...

Oppløsning og uttreden av aksjeselskap

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1439-A, (sak nr. 2015/2124), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Bergshav Holding AS (advokat Dag Steinfeld), Rettslig medhjelper: (advokat Kaare Andreas Shetelig) II. Bergshav Holding AS (advokat Dag Steinfeld), Rettslig medhjelper: (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot A (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Erstatning i selskapsforhold

Høgsterettsdom 28. juni 2016, HR-2016-1440-A, (sak nr. 2015/2102), sivil sak, anke over dom A (advokat Odd Jo Forsell) mot B, C (advokat Atle Helljesen)

Straffutmåling for deltaking i og materiell støtte til terrororganisasjonen ISIL

Høgsterettsdom 28. juni 2016, HR-2016-1422-A, (sak nr. 2016/554), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik...

Spørsmål om avlaster/støttekontakt var ansatt i kommunen

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1366-A, (sak nr. 2015/2308), sivil sak, anke over dom Ålesund kommune (advokat Jan Fougner), KS (partshjelper) (advokat Geir S. Winters) mot B, Fagforbundet (partshjelper) (advokat Kjetil Edvardsen)

Ungdomsstraff

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1364-A, (sak nr. 2016/544), straffesak, anke over dom I. A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland)

Ungdomsstraff

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1365-A, (sak nr. 2016/763), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Ankenektelse i sak om utpressing og trusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2016, HR-2016-1351-U, (sak nr. 2016/969), straffesak, anke over beslutning A (advokat Robina Hussain) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse i sak om utpressing og trusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2016, HR-2016-1351-U, (sak nr. 2016/969), straffesak, anke over beslutning A (advokat Robina Hussain) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om utskriving frå tvunge psykisk helsevern

Høgsterettsdom 16. juni 2016, HR-2016-1286-A, (sak nr. 2016/797), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Undheim) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. juni 2016, HR-2016-1279-U, (sak nr. 2016/1045), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Jahren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. juni 2016, HR-2016-1279-U, (sak nr. 2016/1045), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Jahren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Foreldelse av erstatningskrav

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1287-A, (sak nr. 2015/2367), sivil sak, anke over dom EKA Nord AS (advokat Gorm Lyng) mot BBL Prosjekt AS (advokat Kjetill Mellum)

Straff for ulovleg rådyrjakt

Høgsterettsdom 14. juni 2016, HR-2016-1253-A, (sak nr. 2016/270), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Krav om erstatning ved manglande levering av konsesjonskraft. Force majeure

Høgsteretts dom 9. juni 2016, HR-2016-1235-A, (sak nr. 2015/1951), sivil sak, anke over dom Hordaland fylkeskommune (advokat Håkon H. Bleken), Rogaland fylkeskommune (advokat Aksel Tannum), Samarbeidande Kraftfylke (SK) (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Per Andreas Bjørgan) mot Hydro Energi AS, Røldal-Suldal Kraft AS...

Grovt heleri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1149-U, (sak nr. 2016/924), straffesak, anke over dom A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grovt heleri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1149-U, (sak nr. 2016/924), straffesak, anke over dom A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Voldtekt - seksuell omgang

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. mai 2016, HR-2016-1137-U, (sak nr. 2016/855), straffesak, anke over dom A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Voldtekt - seksuell omgang

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. mai 2016, HR-2016-1137-U, (sak nr. 2016/855), straffesak, anke over dom A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Tilgang til bevis i en sak om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. mai 2016, HR-2016-1105-U, (sak nr. 2016/959), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Solveig Kristine Høgtum) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (Advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Tilgang til bevis i en sak om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. mai 2016, HR-2016-1105-U, (sak nr. 2016/959), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Solveig Kristine Høgtum) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (Advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1090-U, (sak nr. 2016/930), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tarjei Hovland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1090-U, (sak nr. 2016/930), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tarjei Hovland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Strafferett - om gammel eller ny lov får anvendelse

Høyesteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1014-A, (sak nr. 2015/2348), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Skatterett – nettolønnsavtaler

Høyesteretts dom 11. mai 2016, HR-2016-1050-A, (sak nr. 2015/1950), sivil sak, anke over dom A, Norsk Hydro ASA (partshjelper) (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Fengsling - Forholdsmessighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mai 2016, HR-2016-965-U, (sak nr. 2016/896), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fengsling - Forholdsmessighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mai 2016, HR-2016-965-U, (sak nr. 2016/896), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-951-U, (sak nr. 2016/658), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-951-U, (sak nr. 2016/658), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-934-U, (sak nr. 2016/861), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-934-U, (sak nr. 2016/861), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere kjent inhabile

Høyesteretts kjennelse 29. april 2016, HR-2016-956-S, (sak nr. 2015/1777), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2016, HR-2016-919-U, (sak nr. 2016/771), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2016, HR-2016-919-U, (sak nr. 2016/771), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet

Forelding

Høgsterettsdom 28. april 2016, HR-2016-899-A, (sak nr. 2015/1661), sivil sak, anke over dom Tryg Forsikring (advokat Rune N. Stiegler) mot A (advokat Thomas Meinich)

Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte

Høyesteretts dom 25. april 2016, HR-2016-867-A, (sak nr. 2015/1854), sivil sak, anke over dom I. Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) (advokat Einar Engh) II. A (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) (advokat Einar Engh) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat...

Legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 22.april 2016, HR-2016-838-U, (sak nr. 2016/661), straffesak, anke over dom A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 22.april 2016, HR-2016-838-U, (sak nr. 2016/661), straffesak, anke over dom A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Erstatning for tap av forsørger

Høyesteretts dom 19. april 2016, HR-2016-803-A, (sak nr. 2015/1929), sivil sak, anke over dom A, B v/verge, C v/verge (advokat Espen Simonsen) mot Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas)

Omgjøring av samfunnsstraff til fengselsstraff

Høyesteretts dom 18. april 2016, HR-2016-799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Inhabilitet for lagrettemedlem

Høyesteretts dom 7. april 2016, HR-2016-739-A, (sak nr. 2015/2195), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor-Erik Høiskar)

Grov legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-714-U, (sak nr. 2016/547), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grov legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-714-U, (sak nr. 2016/547), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Habilitet for lagdommar

Høgsterettsdom og -avgjerd 4. april 2016, HR-2016-681-A, (sak nr. 2015/2166), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. mars 2016, HR-2016-660-U, (sak nr. 2016/607), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. mars 2016, HR-2016-660-U, (sak nr. 2016/607), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Beregning av dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Høyesteretts kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Statens kartverk (Regjeringsadvokaten v/advokat Per Sigvald Wang)

Anke over kjennelse som nekter siktede og forsvarer innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-604-U, (sak nr. 2016/469), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Bernt Heiberg) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Kirsten S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over kjennelse som nekter siktede og forsvarer innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-604-U, (sak nr. 2016/469), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Bernt Heiberg) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Kirsten S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Produksjon av marihuana med profesjonelt preg – straffutmåling

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-591-A, (sak nr. 2015/2076), straffesak, anke over dom I. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Sche...

Anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2016, HR-2016-593-U, (sak nr. 2016/1531), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tor Reidar Klausen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2016, HR-2016-593-U, (sak nr. 2016/1531), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tor Reidar Klausen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Gyldigheten av ligning for 2007

Høyesteretts dom 15. mars 2016, HR-2016-586-A, (sak nr. 2015/312), sivil sak, anke over dom Den Norske Amerikalinje AS (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Grov korrupsjon og utroskap

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2016, HR-2016-560-U, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom I. A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) II. B (advokat Tone Monclair) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Grov korrupsjon og utroskap

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2016, HR-2016-560-U, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom I. A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) II. B (advokat Tone Monclair) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Straffutmåling vold i nære relasjoner

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. mars 2016, HR-2016-540-U, (sak nr. 2016/330), straffesak, anke over dom A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling vold i nære relasjoner

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. mars 2016, HR-2016-540-U, (sak nr. 2016/330), straffesak, anke over dom A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Avtaler om finansielle instrumenter

Høyesteretts dom 29.februar 2016, HR-2016-476-A, (sak nr. 2015/1486) Danske Bank, NUF av Danske Bank A/S (advokat Olav Fredrik Perland) Rettslig medhjelper: (advokat Kyrre Eggen) mot Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) Rettslig medhjelper: (advokat Ulf Larsen)

Trussel mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. februar 2016, HR-2016-471-U, (sak nr. 2016/236), straffesak, anke over dom A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Trussel mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. februar 2016, HR-2016-471-U, (sak nr. 2016/236), straffesak, anke over dom A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-422-U, (sak nr. 2016/351), straffesak, anke over beslutning A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-422-U, (sak nr. 2016/351), straffesak, anke over beslutning A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Oppløsning av sameie etter sameieloven § 15

Høyesteretts dom 18. februar 2016, HR-2016-386-A, (sak nr. 2015/1621), sivil sak, anke over dom A, B, C, D, E, F (advokat Christian Poulsson) mot G, H, I (advokat Hege Birkeland Ersdal)

Bruk av politiavhøyr i drapssak

Høgsterettsdom 17. februar 2016, HR-2016-00379-A, (sak nr. 2015/1628), straffesak, anke over dom A (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Mishandling i familieforhold

Høyesteretts ankeutvalgs dom 17. februar 2016, HR-2016-375-U, (sak nr. 2016/197), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ida Dahlgren Hanssen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ida Dahlgren Hanssen)

Mishandling i familieforhold

Høyesteretts ankeutvalgs dom 17. februar 2016, HR-2016-375-U, (sak nr. 2016/197), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ida Dahlgren Hanssen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ida Dahlgren Hanssen)

Erstatningskrav mot staten

Høyesteretts dom 8. februar 2016, HR-2016-296-A, (sak nr. 2015/1524), sivil sak, anke over dom Fellesforbundet for sjøfolk (advokat Erik Råd Herlofsen) mot Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund)

Samfunnsstraff ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 5. februar 2016, HR-2016-286-A, (sak nr. 2015/1927), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan Tallaksen)

Straff for valdtekt etter gjenopning

Høgsterettsdom 5. februar 2016, HR-2016-287-A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs)

Avvisning av anke pga. formfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-292-U, (sak nr. 2016/47), straffesak, anke over dom A (advokat Amir Hossein Mirmotahari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Avvisning av anke pga. formfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-292-U, (sak nr. 2016/47), straffesak, anke over dom A (advokat Amir Hossein Mirmotahari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. februar 2016, HR-2016-262-U, (sak nr. 2016/61), straffesak, anke over dom A (advokat Sven Crogh) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. februar 2016, HR-2016-262-U, (sak nr. 2016/61), straffesak, anke over dom A (advokat Sven Crogh) mot Den offentlige påtalemyndighet

Betydningen av uoppmerksomt lagrettemedlem

Høyesteretts dom 28. januar 2016, HR-2016-217-A, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom I. A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) II. B (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Smugling av varer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2016, HR-2016-183-U, (sak nr. 2016/93), straffesak, anke over dom A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Smugling av varer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2016, HR-2016-183-U, (sak nr. 2016/93), straffesak, anke over dom A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fengsling - unndragelse

Høgsteretts ankeutvals orskurd 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2016/139), straffesak, anke over orskurd A (advokat Juliane Margrethe Strøm Berthelsen) mot Den offentlege påtalemakta

Fengsling - unndragelse

Høgsteretts ankeutvals orskurd 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2016/139), straffesak, anke over orskurd A (advokat Juliane Margrethe Strøm Berthelsen) mot Den offentlege påtalemakta

Fengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2016, HR-2016-169-U, (sak nr. 2016/148), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arne B. Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2016, HR-2016-169-U, (sak nr. 2016/148), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arne B. Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Habilitet for høgsterettsdommarar

Høgsterettsavgjerd 15. januar 2016, HR-2016-00106A, (sak nr. 2015/1740), sivil sak, anke over dom A (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Til toppen