Lagmannsrettens tolkning av nødvendige kostnader ved saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse

Green Living Lilletvedt AS (advokat Kristian Saga) mot D. Steinboch Advisory Group m.fl. (advokat Gunhild Buestad)

Dommere: Matningsdal, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen