Saken gjelder fullbyrdelsen av en inndragningsdom av Høyesterett

Høyesteretts kjennelse 7. desember 2016, HR-2016-2486-F, (2016/2184), straffesak

Sherbourne Investments Limited (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommer: Skoghøy

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen