Saken gjelder omfanget av forsvarerbistand knyttet til en sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2016, HR-2016-210-U, (sak nr. 2016/156), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Nils Jørgen Vordahl)

Dommere: Utgård Kallerud, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen