Anke forkastet i sak om heftelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1471-U, (sak nr. 2016/1252), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Morten Furuholmen)

Dommere: Webster, Falch, Sæbø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen