Anke over avslag om oppnevning av offentlig forsvarer på etterforskningsstadiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2016, HR-2016-92-U, (sak nr. 2016/12), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Nora Hallen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Webster, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen