Anke over domfellelse for to voldtekter av ektefelle og grov familievold mot ektefelle og tre felles barn

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 29. januar 2016, HR-2016-231-U, (sak nr. 2015/2347), straffesak, anke over dom

A (advokat Marie Sølverud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Kallerud, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen