Anke over fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. oktober 2016, HR-2016-2200-U, (2016/2010), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Philipson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Noer, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen