Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å oppnevne bistandsadvokat i en sak om besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1712), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Rune Stenstrøm)

Dommere: Webster, Bull, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen