Anke over lagmannsrettens fellende dom for to legemsbeskadigelser under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1655-U, (2016/1355), straffesak, anke over dom

A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen